Elérhetőség

Cirkevné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Levice,  Sv. Michala č. 38,
 934 01  Levice

Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium – Léva, Sv. Michala č. 38, 934 01  Levice
S L O V A K I A

IČO: 36112613
tel:  0904 269 128
fax 0421 (0)36 6334230
e-mail: skola@mtegl.edu.sk
http://www.mtegl.edu.sk
http://mtegl.edupage.sk